Veľká cena mesta Nové Zámky
04.apríl 2012
V Relax centre na krytej plavárni sa v dňoch 24. – 25. marca 2012 uskutočnil už 21.ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena mesta Nové Zámky“. O tom, že tieto preteky sú medzi plavcami mimoriadne obľúbené, svedčí fakt, že sa prihlásilo 410 pretekárov. Žiaľ z kapacitných dôvodov sme nemohli každému vyhovieť a museli sme vybrať len tých najlepších. Pretekov sa zúčastnilo 240 pretekárov z 30 plaveckých klubov Slovenska a 4 plavecké kluby z Maďarska.

Výsledky pretekárov Plaveckého klubu Nové Zámky:

kategória 9 ročných žiakov: Jakub Šebők dvakrát 1. miesto (50 a 100 Z), dvakrát 2. miesto (200 vs a 50 M), Adrian Francisci 2. miesto (100 Z)
kategória 10 ročných žiakov: Jakub Nyári 1. miesto (100 Z), 2. miesto (50 Z)
kategória 11 ročných žiakov: Matej Ščevlík dvakrát 1. miesto (200 P a 400 PP), 2. miesto (200 PP), dvakrát 3. miesto (50 a 100 P), David Rosa 1. miesto (100 M), dvakrát 2. miesto (400 PP a 50 M), dvakrát 3. miesto (100 PP a 50 Z), Viktória Bogdányová 2. miesto (200PP), Kristína Kosíková dvakrát 2. miesto (200P a 50 Z), 3. miesto (50 P)
kategória 12 ročných žiakov: Andreas Ďuriš päťkrát 1. miesto (50, 100 a 200 P, 100 a 200PP), 2. miesto (400 PP), Kristína Šebőková 1. miesto (200 P), dvakrát 2. miesto (100 vs a 200 PP), Vivien Valková štyrikrát 1. miesto (50 Z, 100 vs, 100 a 200 PP), 2. miesto (400 PP), 3. miesto (200 vs)
kategória 13 ročných žiakov: Patrik Rosina trikrát 1. miesto (50, 100 a 200 P), 2. miesto (200PP), Jana Ščevlíková 3. miesto (50 Z)
kategória 14 ročných žiakov: Adam Pilek štyrikrát 2. miesto (200 vs, 100 Z, 100 a 400 PP), dvakrát 3. miesto (50 P a 50 vs), Ivana Antalíková 2. miesto (200 vs), 3. miesto (100 M)
kategória mužov: David Czuczor 1. miesto (50 P), 3. miesto (50 vs)

Súčasťou pretekov je aj spomienková disciplína na bývalého predsedu plaveckého klubu v kategórii open 50 m voľný spôsob „Memoriál MUDr. Rudolfa Vargu“. Víťazom sa stal pretekár Klubu plávania Spišská Nová Ves Teplan Marián.

V trojboji 100, 200 a 400 m polohové preteky si v kategórii 11 – 12 ročných žiakov a žiačok víťazstvo zobrali domáci pretekári Andreas Ďuriš a Vivien Valková, v kategórii 13 – 14 ročných žiakov a žiačok pretekári Aqua sport Levice Marek Pavuk a Alexandra Paulínyová.

K dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme. Ďakujeme mestu Nové Zámky, sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu týchto pretekov.