Zadelenie detí do skupín
14.september 2014
Pozrite si zadelenie detí do skupín zdokonaľovacích kurzov. Tréningy začínajú v utorok 16.9.2014 na plavárni.

NOVÉ: pozrite si zadelenie detí do skupín predplavecká príprava a základné plávanie .

Pre veľký počet záujemcov o kurzy nebolo možné z kapacitných dôvodov prijať všetky deti. Preto sa ospravedlňuje rodičom, ktorých deti sme nemohli prijať. Ak Vaše dieťa nie je uvedené v zozname, tak nebolo prijaté do kurzov začínajúcich od septembra. Akonáhle bude uvoľnené miesto resp. otvoríme nový kurz, tak budete informovaný prostredníctvom mailu na adresu, ktorú ste uviedli v prihláške. Ak ste ešte nevyplnili dieťaťu prihášku elektronicky, tak ju vyplne a následne budete mailom upozornený kedy dieťa môže začať s kurzom.

V prípade otázok ku kurzom, kontaktujte priamo trénera skupiny, do ktorej je zaradené Vaše dieťa.
Informácie o spôsobe platenia členských poplatkov nájdete v článku Nová smernica o členských príspevkoch .


Tréner: Ladislav Struhár
Čas tréningov: Utorok, Štvrtok, Piatok: vždy o 16:45-17:30
Skupina: Plávanie TPŠ, výkonnostná aj zdokonaľovacia skupina
(nastálo - 3 TJ týždenne) pre hendikepovaných plavcov.
Trvalý klubový príspevok: 67€(výkonnostná sk.) resp. 55€(zdokonaľovacia sk.) / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Čeh Adrián
Habrdová Oľga
Hrušovský Alex
Kemény Viktor
Paulíková Paulína
Sádovská Simona
Takács Balázs

Tréner: Bc. Alexandra Tóthová (0902120159)
Čas tréningov: Pondelok - telocvičňa (pripravované)
Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok: vždy 15:00-16:30
Skupina: prípravka pre výkonnostné plávanie (nastálo - 4 až 5 TJ týždenne) pre deti 7-11 roč., ktoré reprezentujú náš klub na plaveckých pretekoch pre mladšie deti s cieľom pokračovať vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 67€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Cséry Martin
Felixová Ema
Letko Adam
Mináriková Lujza
Ozorák Štefan
Széll Norbert
Ščevlík Jakub
Trnka Matúš
Višňovský Roman
Weiss Lukáš
Zacharová Júlia

Tréner: Bc. Alexandra Tóthová (0902120159)
Čas tréningov: Pondelok - telocvičňa (pripravované)
Utorok, Štvrtok, Piatok: vždy 15:00-16:00
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania pokročilí II. (nastálo - 3 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Baka Adam
Danis Andrej
Francisci Alex
Kecskés Viktória
Pilek Matúš
Rezničeková Simonka

Tréner: Bc. Alexandra Tóthová (0902120159)
Čas tréningov: Utorok, Štvrtok, Piatok: vždy 16:30-17:30
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania pokročilí I. (nastálo - 3 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Cséry Patrik
Felix Max
Dragúňová Dáša
Gulyás Daniel
Habarová Alexandra
Kohajdová Natália
Pásztorová Alexandra
Péternai Samuel
Poláková Ema
Šutková Karolína
Tvrdoňová Michaela
Zachar Oliver

Tréner: Ing. Helena Pileková
Čas tréningov: Utorok, Štvrtok, Piatok: vždy 15:00-15:45
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania I. (nastálo - 3 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Balogh Samuel
Dominska Virginia
Halmeš Ivan
Halmeš Martin
Kalamnová Lucia
Pócs Akos
Šafranko Anastázia
Škvára Michal
Valach Daniel
Valkovič Samko
Váradyová Nina
Kollár Maxim

Tréner: Ing. Helena Pileková
Čas tréningov: Utorok, Štvrtok, Piatok: vždy 15:50-16:35
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania II. (nastálo - 3 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Fulop Erik
Hegeduš Daniel
Hollý Roman
Kapas Samuel
Kaplan Edo
Katona Michal
Kohajda Martin
Miklovičová Viktória
Vassová Valentínka
Vojtelová Hanka
Vojtelová Lenka
Kanás Teo

Tréner: Ing. Helena Pileková
Čas tréningov: Utorok, Štvrtok, Piatok: vždy 16:45-17:30
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania III. (nastálo - 3 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Augustínová Tatiana
Juríček Roland
Štibráni
Štibráni
Roman Francze
Švajda Jakub
Švanda Maťko
Timek Matúš
Ursiny Lea
Zeleňák Matej
Zeleňák Michal
Kanás Viktor

Tréner: Ladislav Struhár
Čas tréningov: Utorok, Streda, Piatok: vždy o 15:00-15:45
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania S1. (nastálo - 3 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Broďáni Martin
Juríček Roland
Lisziczki Krištof
Pálinkás Dominik
Rácz Janko
Róžová Laura
Szabó Maximilián
Töröková Natália
Tóth Samuel
Tóthová Bianka

Tréner: Ladislav Struhár
Čas tréningov: Utorok, Streda, Piatok: vždy o 15:45-16:45
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania S2. (nastálo - 3 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Bardoňová Barbora
Belan Ivan
Benkovič Szabolcs
Dóková Sabina
Hovorka Adrian
Juríková Hana
Kováčová Rebeka
Královics Kamil
Nagy Tomáš 1
Nagy Tomáš 2
Pál Viktor
Sovská Brigita
Suchan Dávid
Szente Martin
Šimuneková Melisa
Torok Gabriel

Tréner: Ladislav Struhár
Čas tréningov: Pondelok 17:00-18:00 a Štvrtok 15:00-15:45
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania S3. (nastálo - 2 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Bakulíková Laura
Benkőová Lucia
Gyarmati Lara
Handl Richard
Kopányi Oliver
Lampertová Aneta
Slatárovič Dominik
Slatárovičová Kristína
Štefka Marco
Zajíček Lukáš
Zajíčková Tereza

Tréner: Ladislav Struhár
Čas tréningov: Pondelok 18:00-19:00 a Štvrtok 15:45-16:30
Skupina: zdokonaľovací kurz plávania S4. (nastálo - 2 TJ týždenne) pre deti 5-9 roč., ktoré majú úspešne absolvovaný základný kurz a ovládajú základné plavecké zručnosti, s možnosťou pokračovania vo výkonnostnom plávaní.
Trvalý klubový príspevok: 55€ / kvartál, počas školského roka.
Zaradené deti: Benčeková Kristína
Korytár Ján
Kováč Kristián
Kučera Matej
skupina ešte bude doplnená

Tréner: Ing. Helena Pileková
Čas tréningov: Pondelok 17:00-17:45 a Streda od 15:00 do 15:45
Skupina: kurz základného plávania (v trvaní 20 hodín + 2 hodiny náhrada v prípade vymeškania) pre deti 5-6-7 roč. s možnosťou pokračovania v zdokonaľovacích kurzoch.
Cena kurzu: jednorazový poplatok 50€ splatný pred začiatkom kurzu.
Zaradené deti: Abrahám 
Abrahámová Karin
Lačný
Lopez Oliver
Maceková Tamara
Ostrožlíková Michaela
Patyi Leonard
Pénzešová Ema
Pjechová Adela
Vozár Matúš

Tréner: PaedD. Kantár Hajnalka
Čas tréningov: Pondelok 18:00-18:45 a Streda od 15:45 do 16:30
Skupina: kurz základného plávania (v trvaní 20 hodín + 2 hodiny náhrada v prípade vymeškania) pre deti 5-6-7 roč. s možnosťou pokračovania v zdokonaľovacích kurzoch.
Cena kurzu: jednorazový poplatok 50€ splatný pred začiatkom kurzu.
Zaradené deti: Čerešňa Alexander
Drgova Jana
Hajdáková Zoja
Haris Boris
Hecht Daniel
Hoffmann Filip
Jakabovičová Ema
Jurčíková Paulína
Kečkéšová Sara
Kopányi Teodor
Ráczová Marika
Stern Teo

Tréner: Ing. Helena Pileková
Čas tréningov: Pondelok 18:00-18:45 a Streda od 15:45 do 16:30
Skupina: kurz základnej pred-plaveckej prípravy (v trvaní 10 hodín + 2 hodiny náhrada v prípade vymeškania) pre deti 4-5 roč. s možnosťou pokračovania v základnom kurze.
Cena kurzu: jednorazový poplatok 25€ splatný pred začiatkom kurzu.
Zaradené deti: Brečková Lea
Brenková Nicole
Brenková Tamara
Gašparcová Nina
Hindicka Lea
Horváthová Sophia
Horváthová Stella
Kramárová Margareta
Kyselá Bibiána
Némethová Lucia
Šátek Adam

Tréner: PaedD. Kantár Hajnalka
Čas tréningov: Pondelok 17:00-17:45 a Streda od 15:00 do 15:45
Skupina: kurz základnej pred-plaveckej prípravy (v trvaní 10 hodín + 2 hodiny náhrada v prípade vymeškania) pre deti 4-5 roč. s možnosťou pokračovania v základnom kurze.
Cena kurzu: jednorazový poplatok 25€ splatný pred začiatkom kurzu.
Zaradené deti: Čerešňová Zuzana
Ficza Kornél
Halás Martin
Hegedűs Viktor
Jacko Pavol
Mažárová Hana
Mažárová Lucia
Patyiová Lucia
Senková Michaela Katarína
Teplanova Vanda
Vozár Lukáš