Platenie poplatkov za kurzy
24.september 2014

Informácie o platení pre predplaveckú prípravu a základné plávanie :

Aktuálny zoznam plavcov s údajmi o výške poplatku a variabilnom symbole.

  IBAN: SK2802000000002576962359
  SWIFT: SUBASKBX

ČísloPlavecPoplatokVS
14034Abrahám Lukáš50 €1214034
14035Abrahámová Karin50 €1214035
14036Bobák Martin50 €1214036
14024Brečková Lea50 €1214024
14046Brenková Nicole25 €1214046
14012Brenková Tamara25 €1214012
14037Čerešňa Alexander50 €1214037
14001Čerešňová Zuzana25 €1214001
14038Červenák Patrik50 €1214038
14025Drgova Jana50 €1214025
14026Ficza Kornél50 €1214026
14013Gašparcová Nina25 €1214013
14014Gazdík Andrej25 €1214014
14039Grófová Hana50 €1214039
14015Hajdáková Zoja25 €1214015
14002Halás Martin25 €1214002
14016Haris Boris25 €1214016
14003Hegedűs Viktor25 €1214003
14047Hecht Daniel25 €1214047
14017Hindicka Lea25 €1214017
142Hoffmann Filip50 €120142
14018Horváthová Sophia25 €1214018
14019Horváthová Stella25 €1214019
14004Jacko Pavol25 €1214004
14027Jakabovičová Ema50 €1214027
14048Jašíková Alexandra25 €1214048
14028Jurčíková Paulína50 €1214028
14029Kečkéšová Sara50 €1214029
14030Kopányi Teodor50 €1214030
14049Kósová Sofia25 €1214049
14031Kramárová Margareta50 €1214031
14020Kyselá Bibiána25 €1214020
14010Laczko Sára25 €1214010
14032Lopez Oliver50 €1214032
14040Maceková Tamara50 €1214040
14050Mažárová Hana25 €1214050
14051Mažárová Lucia25 €1214051
14021Némethová Lucia25 €1214021
14041Ostrožlíková Michaela50 €1214041
14005Patyi Leonard25 €1214005
14006Patyiová Lucia25 €1214006
14042Pénzešová Ema50 €1214042
14052Petrécsová Alexa25 €1214052
14043Pjechová Adela50 €1214043
14011Ráczová Marika25 €1214011
14007Senková Michaela katarína25 €1214007
14033Stern Teo50 €1214033
14053Šátek Adam25 €1214053
14044Šimuneková Lilian50 €1214044
14022Števík Filip25 €1214022
14023Štrbák Fedor25 €1214023
14008Teplanova Vanda25 €1214008
14009Vozár Lukáš25 €1214009
14045Vozár Matúš50 €1214045
14054Vrba Patrik25 €1214054